Veri Yönetimi ve İstatistik

 • Validasyon ve Query Yönetimi
 • Veritabanı Hazırlama
 • Veri Girişi
 • Olgu Rapor Formu (CRF) ve Elektronik Olgu Rapor Formu (eCRF) hazırlanması
 • CRF ve eCRF Kullanım Kılavuzu
 • Çift Veri Girişi
 • Veri Yönetimi
 • Veri Yönetim Planı (DMP), İstatiksel Analiz Planı (SAP) Geliştirilmesi
 • Örneklem Büyüklüğü Hesabı
 • Randomizasyon
 • İstatistik Analiz Planı
 • İstatistik Ara Analizi
 • İstatistik Final Analizi