Medikal Yazılım

  • Protokol Yazımı
  • Olgu Rapor Formu (CRF) ve Elektronik Olgu Rapor Formu (eCRF) Tasarımı
  • Bilgilendirilmiş Gönüllü Olur Formu Tasarımı
  • Makale
  • Poster
  • Klinik Çalışma Sonuç Raporu
  • Klinik Çalışma Protokolü ve Değişiklikleri
  • Abstract
  • Sinopsis