Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikalarımız

ALTİS CRO KALİTE POLİTİKASI

Altis Tıbbi Araştırma Organizasyon Eğitim ve Danışmanlık olarak amacımız:

• Ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunan, topluma ve çevreye karşı sorumluluklarının bilincinde, sürdürülebilir gelişmeyi yaşam şekli yapan, ulusal ve uluslararası standart ve şartlara bağlı, teknoloji ve kaliteli hizmet açısından Sağlık sektöründe lider bir kuruluş olarak hedefimiz müşterilerimize en yüksek faydayı sağlayacak ürün ve hizmetleri en iyi çözüm ortağı olarak sunmak ve sürekli müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

• Tüm çalışanlarımız birbirlerini de birer müşteri olarak görmekte ve Süreç Yaklaşımı ile Sürekli İyileştirmeyi esas alarak Sıfır Hatayı hedeflemektedir.

• Müşterilerimizi memnun etme yolunun, çalışanlarımızın mutluluğu ve memnuniyetinden geçtiğinin bilincinde olarak, çalışanlarımıza en iyi çalışma ortamını sağlamakta, sürekli gelişmeyi ve öğrenmeyi desteklemekteyiz.

• Maliyetlerimizi düşürmek, verimliliğimizi ve uzun vadeli karlılığımızı arttırmak, geleceğimizi güven altına almak, tedarikçilerimizle karşılıklı iş birliği ve güven içerisinde çalışarak sağlanabilir.

• Kurumumuzda Süreç bazlı oluşturduğumuz Risk Yönetimi çalışması ile KYS açısından Risklerimizi optimum düzeyde yönetiyoruz.

Bu bağlamda amacımız bütün faaliyet sahalarında ve hizmet birimlerinde kalite bilincini sistematik ve düzenli bir şekilde sağlamak üzere Toplam Kalite Yönetimi'ni yaşam şekli olarak benimsemek ve gereklerini yerine getirmektir.

Yönetim Kurulu

03/11/2017

 

 

ALTİS CRO BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Firmamızın güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak, üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak, firmamızın temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla, bilişim hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedeflemektir.

Bilgi işlem altyapısını kullanan ve bilgi kaynaklarına erişen herkes: Kişisel ve elektronik iletişimde ve üçüncü taraflarla yapılan bilgi alışverişlerinde firmaya ait gizli bilgileri korumalı, iç kritiklik düzeylerine göre işlediği bilgiyi yedeklemeli, risk düzeylerine göre belirlenen güvenlik önlemlerini almalı, bilgi güvenliği ihlal olaylarını raporlamalı ve gerekli birimlere bildirmeli, bu ihlalleri engelleyecek önlemleri almalıdır.

Firma içi bilgi kaynakları (duyuru, doküman vb.) yetkisiz olarak üçüncü kişilere iletilemez. Firma bilişim kaynakları, Ulusal, Uluslarararsı ve bunlara bağlı yönetmeliklere aykırı faaliyetler amacıyla kullanılamaz. Firmanın tüm çalışanları ve BGYS de tanımlanan dış taraflar, bu politikaya ve bu politikayı uygulayan BGYS politika, prosedür ve talimatlarına uymakla yükümlüdür.

ALTİS CRO Bilgi Güvenliği Politikasının gözden geçirilmesinden, bilgi güvenliği tehdit unsurlarını önleyici ve düzeltici tedbirlerin alınmasından sorumludur. Bu politika yılda bir kez önemli güvenlik arızaları, yeni savunmasızlıklar, örgütsel veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller baz alınarak Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısında gözden geçirilir ve gerekli güncellemeler yapılır. ALTİS CRO çalışanlarına yönelik BGYS hakkında farkındalık yaratacak eğitim faaliyetlerinde bulunur.

Bu politika ALTİS CRO Yönetimi tarafından gözden geçirilmiş ve onaylanmıştır.

Yönetim Kurulu

03/11/2017